Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  ·         elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym (link)

  ·         telefonicznie - pod numerem telefonu : 22 460 59 93

  ·         podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze przyjmuje umówionych klientów w:

  ·         poniedziałek w godzinach 8:00- 18:00

  ·         wtorek-piątek w godzinach 8:00-15:00

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy

  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się ze informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług (link).

  Sprawy można załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pli serwisie www.biznes.gov.pl

  Kontakt telefoniczny z urzędem

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

   

  Udzielanie informacji oraz wydawanie druków odbywa się na sali obsługi podatnika (parter - sala operacyjna).
  Dokumenty wpływające do urzędu są przyjmowane:

  • bezpośrednio od osób składających osobiście dokumenty w urzędzie - przez pracowników sali obsługi podatników (parter - sala operacyjna),
  • od pracownika poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej, gdy dokumenty zostały nadane za ich pośrednictwem (kancelaria urzędu).

  Przyjęte dokumenty zostają kierowane do właściwych komórek organizacyjnych urzędu.
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:
  •    wnieść na piśmie, przesyłając na adres Urzędu,
  •    złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki do godz. 17.30 u pracowników dyżurujących na Sali Obsługi),
  •    przesłać faksem do Urzędu,
  •    przesłać pocztą elektroniczną na adres Urzędu,
  •    przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Urzędu. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie). Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Urzędu.

  Naczelnik Urzędu lub wyznaczony przez niego Zastępca, w sprawach skarg i wniosków przyjmuje klientów w każdą środę od godz. 13.00 do godz. 15.30, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie urzędu.
  Klienci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez dyżurującego kierownika w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 17.30.
  Istnieje możliwość przyjęcia interesantów w innych dniach lub godzinach. W takim przypadku prosi się o wcześniejsze ustalenie dogodnego dla Państwa terminu w sekretariacie urzędu.
  Kontakt:
  Tel. 22 460 59 93
  Fax. 75 64 73 537
  e-mail: us.jelenia_gora@mf.gov.pl

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.06.2015 Data publikacji: 16.06.2015 14:06 Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2024 09:16
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański