Kontrole prowadzane przez IAS

  Kontrole prowadzane przez IAS

  Kontrole prowadzane przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782 ze zm.) udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archwium BIP urzędu.

  1. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającej osobowości prawnej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf. 1,3 MB)

  2. Wystąpienie pokontrolne "Prawidłowość działań realizowanych przez Urząd skarbowy w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych".

  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 2 MB)

  3. Wystąpienie pokontrolne "Prawidłowość i dynamika działań US związanych z aktualizacją rejestrów podatników VAT czynnych; prawidłowość i terminowość monitorowania obowiązku składania deklaracji VAT oraz korygujących, terminowość wszczynania postępowań podatkowych po zakończeniu kontroli podatkowej".

  Wystąpienie pokontrole - skan - (plik pdf. 583 KB)

  4. Wystąpienie pokontrolne "Prawidłowość weryfikacji aktów notarialnych i oświadczeń majątkowych na wybranej próbie kontroli".
  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 5 MB)

  5. Zakres kontroli: umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 1469 KB)

  6. Prawidłowość ewidencjonowania sum depozytowych i terminowość przekazywania ich wierzycielom w okresie od 01.04.2015r. do dnia kontroli

  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 1,95 MB)

  7. Przebieg procesu egzekucyjnego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 1 MB)

  8. Zakres kontroli: umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5 000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w terminie 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 3 MB)
  9. Działania organu egzekucyjnego wobec wybranych podmiotów w terminie w terminie 16.-20.10.2017 r.
  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 2 MB)

  10)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  10. - 21.12.2018r.

  Poziom i rzetelność weryfikacji informacji
  z zakresu podatków majątkowych

  Sprawozdanie z kontroli z 20.02.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.68.2018

  Negatywna

   

  11)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  26.07. - 09.08.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 23.09.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.15.2019

  Pozytywna

  z uchybieniami

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.01.2016 Data publikacji: 06.08.2015 12:52 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2020 13:51
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian