Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.);
  • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm);
  • ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z późn. zm);
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm);
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm);
  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 553 z późn. zm);
  • ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269);
  • zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz.15 z późn. zm)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.11.2015 Data publikacji: 27.11.2015 09:35 Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2015 09:35
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Bartosz Chojnacki
  Rejestr zmian