Kontrole prowadzane przez IAS

  Kontrole prowadzane przez IAS

  Kontrole prowadzane przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 czerwca 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniach 27-30.10.2015 r. (plik pdf. 640 KB)

  2) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniach 30.05.- 03.06.2016 r. (plik pdf. 456 KB)

  3) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniach 5-16.09.2016 r. (plik pdf. 620 KB)

  4) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniach 5-23.09.2016 r. (plik pdf. 689 KB)

  5) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 12.06.2017 r. (plik pdf. 1983 KB)

  6)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

   

  24. -28.05.2018 r.

  Postępowanie organu podatkowego wobec wybranych podatników.

  Sprawozdanie z kontroli z 11.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.21.2018

  Negatywna

   
  7) 

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  15.05. - 10.06.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów

  Sprawozdanie z kontroli

  z 11.07.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.17.2019

  Pozytywna

  z uchybieniami

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.09.2015 Data publikacji: 09.09.2015 12:57 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 11:23
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian