Osiągnięcia

  Osiągnięcia

   

  Ogólnopolski sukces Urzędu Skarbowego w Głogowie

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie ma przyjemność poinformować, że wśród laureatów tegorocznego rankingu urzędów skarbowych dziennika „Rzeczpospolita" Urząd Skarbowy w Głogowie zajął pierwsze miejsce, wśród średnich urzędów,  w kategorii „Najbardziej efektywny urząd" . Głównymi kryteriami oceny była ilość spraw ( tytułów wykonawczych) załatwianych w postepowaniach egzekucyjnych, szybkość postepowań egzekucyjnych oraz rozbieżność między ustaleniami kontroli podatkowej, a należnymi podatkami.
  Ponadto  Urząd Skarbowy w Głogowie zajął czwarte miejsce w kategorii „ Najbardziej przyjazny urząd" , gdzie głównymi kryteriami był czas oczekiwania na wydane zaświadczenie o niezaleganiu, czas trwania postępowań wszczynanych na wniosek podatników, dobrowolność płacenia podatków oraz elektronizacja postepowań.
  Sukces mojego urzędu jest wynikiem zaangażowania pracowników, którzy dobrze znają swoje zadania i wiedzą, że nie tylko pracują na siebie, ale i służą lokalnej społeczności.

   

  Spotkanie z młodzieżą w LO w Głogowie

  W dniu 19 lutego 2016 r. przeprowadziliśmy 4 zajęcia dydaktyczne dla pierwszych klas w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie. Poprowadziliśmy zajęcia  w ramach lekcji o przedsiębiorczości. W trakcie zajęć przybliżyliśmy uczniom zagadnienia związane z podatkiem osobistym PIT. W części praktycznej zajęć pomagaliśmy uczniom wypełniać zeznania  podatkowe za 2015 rok. Pokazaliśmy, że wypełnienie zeznania podatkowego nie jest niczym trudnym, zwłaszcza dla młodych ludzi na co dzień posługujących się internetem. Pokazaliśmy jak wysłać zeznanie podatkowe przez sieć oraz jak skorzystać z wstępnie wypełnionego zeznania, oraz wyjaśniliśmy zasady udziału w Narodowej Loterii Paragonowej.

   

  Uczymy młodych ludzi
  W dniu 24.02.2016r. zorganizowaliśmy prelekcję dla wychowanków Domu Dziecka w Głogowie. Przedstawialiśmy młodym ludziom informacje na temat zasad opodatkowania wynagrodzeń, gdy podejmują pracę, zarówno na zasadach umowy o pracę jak i umowy zlecenia. Przybliżyliśmy, jakie rodzaje zeznań podatkowych należy w takich przypadkach złożyć i kiedy. Wspomnieliśmy o istniejących ulgach podatkowych. Zachęcaliśmy do elektronicznej formy rozliczeń podatkowych, także poprzez usługę wstępnie wypełnionego zeznania. Korzystając tez z okazji zachęcaliśmy wszystkich uczestników spotkania do udziału w Narodowej Loterii Paragonowej. Promując Loterię rozdaliśmy gadżety związane z tym przedsięwzięciem.
  W spotkaniu wzięło udział ok 10 osób. Otrzymaliśmy podziękowania ze strony Dyrekcji Domu Dziecka w Głogowie za zorganizowanie spotkania".

   

  Szybki PIT w Galerii Handlowej Carrefour w Głogowie
  Jako jeden z czterech urzędów województwa dolnośląskiego prowadziliśmy podczas minionego weekendu akcję promującą elektroniczne składanie zeznań podatkowych. Nasze koleżanki pomogły złożyć 39 zeznań podatkowych, pokazywały osobom zainteresowanym, w jaki sposób przez sieć można zeznanie wypełnić i wysłać. Udzielały także stosownych informacji związanych z tematyką rozliczenia PIT za rok 2015 – 46 osób zostało poinstruowanych w tym zakresie. Akcja spotkała się z sympatycznym przyjęciem przez osoby przebywające w galerii, wiele osób składało podziękowania za pomoc. Naszą akcję podglądała także lokalna telewizja.


  „W środę 9 marca 2016 r. wzięliśmy udział w spotkaniu z rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu w związku z zaproszeniem skierowanym do naszego urzędu ze strony Stowarzyszenia. Nasz pracownik omówił zasady rozliczenia podatku dochodowego za rok 2015, w tym zagadnienia związane z ulgą rehabilitacyjną.
  Przy okazji rozpowszechnialiśmy zasady udziału w Narodowej Loterii Paragonowej, m.in. poprzez rozdanie drobnych upominków promujących Loterię.
  W spotkaniu wzięło udział około 30 osób.
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – kolejny już raz – wręczyło nam pisemne podziękowania za udział w spotkaniu, skierowane na ręce prowadzącej prelekcję, pani Beaty Krzyżanowskiej."

   

  „W dniu 15 marca 2016r. Naczelnik i pracownik Urzędu Skarbowego w Głogowie uczestniczyli w spotkaniu promocyjnym pt. „Twój pomysł – nasze pieniądze, załóż własną firmę" organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie i Bank Zachodni WBK. Spotkanie odbyło się w Zamku w Głogowie, podczas którego w wystąpieniu Naczelnika i pracownika Urzędu przybliżono uczestnikom spotkania zagadnienia dotyczące rejestracji działalności gospodarczej jak również podstawowych form opodatkowania i kas fiskalnych. Na stoisku wystawienniczym udostępniono ulotki dot.: form opodatkowania, Numerów Identyfikacji Podatkowej, Narodowej Loterii Paragonowej. Ponadto zainteresowani mogli skorzystać z możliwości indywidualnych konsultacji dotyczących rejestracji i zagadnień podatkowych – co cieszyło się sporym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 potencjalnych przedsiębiorców."

  Rejestr zmian