Kontrole prowadzane przez IAS

  Kontrole prowadzane przez IAS

  Kontrole prowadzane przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1) Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniu 07.06.2016 r. (plik pdf. 302 KB)

  2) Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 02.06-22.06.2017 r.  (plik pdf. 1,6 MB)

  3)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  15.06. - 16.07 2018r.

  Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli z 09.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.31.2018

  Pozytywna

   
  4)


  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  19. - 30.03.2018r.

  Prawidłowość realizowania zadań związanych z dokonywaniem zwrotów podatku VAT.

  Sprawozdanie z kontroli z 25.06.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.6.2018

  Kontrolowany obszar nie został oceniony pozytywnie

   

  5)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Zwykły

  28.08-14.09.2018r.

  Organizacja pracy, wykorzystanie i efekty

  w zakresie stosowania plików JPK.

  Wystąpienie pokontrolne z 03.12.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.52.2018

  Pozytywna

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.09.2015 Data publikacji: 09.09.2015 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019 13:52
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian