Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Organizacja urzędu skarbowego została określona regulaminem nadanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na podstawie Zarządzenia  Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393).
   
  Na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Rozwoju i Finansów. Kieruje on pracą urzędu za pośrednictwem Zastępców, których powołuje i odwołuje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu. Kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych, kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym urzędu skarbowego.
   
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

   

  Zarządzenie wprowadzające regulamin organizacyjny (plik pdf. 351 KB)

  Zarządzenie zmieniające regulamin organizacyjny (plik pdf. 129 KB)

  Regulamin organizacyjny (plik pdf. 582 KB)

  Zmiana nr 1 regulaminu organizacyjnego (plik pdf. 188 KB)

  Schemat organizacyjny (plik pdf. 209 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.04.2016 Data publikacji: 18.05.2015 13:05 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2020 07:44
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian