Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Kancelarii Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie pod numerem telefonu: 74 832 84 12.

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).

  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Urząd.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.06.2015 Data publikacji: 22.06.2015 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2017 09:11
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Luiza Danek