Mandaty karne

  Mandaty karne

  Mandaty karne

  Od 1 stycznia 2016 r., wpłaty z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole.

  Aktualne numery kont i pełna informacja na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Minister Finansów wyznaczył, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa - na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.457 ze zmianami).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.03.2016 Data publikacji: 30.03.2016 12:33 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021 07:27
  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian