Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem Krajowej Administracji Skarbowej oraz organem administracji rządowej niezespolonej. Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu Skarbowego.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.
  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:
  - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 ze zmianami)
  - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U z 2017 r. poz. 437).
  - Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.02.2016 Data publikacji: 11.02.2016 14:00 Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 11:43
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Natalia Dobrzeniecka
  Rejestr zmian