e-PUAP

  e-PUAP

  e-PUAP

  Elektroniczna skrzynka podawcza to system umożliwiający składanie pism  (wniosek/skarga z KPA) drogą elektroniczną poprzez Internet bez konieczności wizyty osobistej w urzędzie. Złożenie pisma tą drogą powoduje wygenerowanie dla składającego urzędowego poświadczenia odbioru będącego dowodem złożenia dokumentu. Warunkiem jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zakupionego we własnym zakresie lub profilu zaufanego ePuap. Posiadanie go gwarantuje możliwość składania dokumentów elektronicznych do wszelkiego rodzaju instytucji realizujących zadania publiczne, z których wiele także już uruchomiło swoje elektroniczne skrzynki podawcze.

  Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

  Opis działania: Pomoc-ePUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Pismo ogólne do podmiotu publicznego: ePUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

   

  Adres skrzynki e-PUAP Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej: /us0203/SkrytkaESP

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.06.2015 Data publikacji: 22.06.2015 12:07 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2021 11:34
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Jessica Ziółkowska
  Rejestr zmian