«Powrót

Informacja o działalności urzędu (tekst łatwy do czytania ETR oraz filmy w języku migowym)

Informacja o działalności urzędu (tekst łatwy do czytania ETR oraz filmy w języku migowym)

Informacja o działalności urzędu (tekst łatwy do czytania ETR oraz filmy w języku migowym)

 

Główna siedziba urzędu znajduje się przy ul. Mickiewicza 5.

Na czele Urzędu stoi Naczelnik, który podlega Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. W pracy pomaga mu kadra kierownicza oraz pracownicy.

 

Urząd jest podzielony na piony. Każdy pion odpowiada za inne zadania: obsługę podatnika, sprawy podatkowe, kontrolę, sprawy wierzycielskie lub organizację działalności.

 

Urząd skarbowy jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Struktura dolnośląskiej KAS

 

Dolnośląską KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

 • izba administracji skarbowej;
 • urzędy skarbowe (34);
 • urząd celno-skarbowy – w ramach urzędu celno-skarbowego działają delegatury urzędu celno-skarbowego (3) i oddziały celne (8).

Czym zajmuje się Izba?

 

Dyrektor Izby nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

 

Czym zajmuje się izba administracji skarbowej

Czym zajmuje się izba administracji skarbowej (PDF, 266 KB)

Czym zajmuje się urząd skarbowy?

 

Do zadań urzędu skarbowego należą m.in. obsługa i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa. Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w nim obywateli.

 

Czym zajmuje się urząd skarbowy

Czym zajmuje się urząd skarbowy (PDF, 269 KB)

(Na zdjęciu segregator na dokumenty oraz deklaracja podatkowa)

 

Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

 

Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrolę celno-skarbową, ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe, obejmuje towary procedurami celnymi oraz prowadzi walkę z przestępczością gospodarczą.

 

(Na zdjęciu funkcjonariusz w trakcie kontroli)

 

Czy zajmuje się urząd celno-skarbowy

Czy zajmuje się urząd celno-skarbowy (PDF, 267 KB)

Dostępność architektoniczna

 

Budynek urzędu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

 • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
 • przystosowanie drzwi wejściowych umożliwiające swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
 • wydzielenie dwóch miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie na sali obsługi toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

 

(Na zdjęciu wózek inwalidzki)

 

Kontakt z Urzędem Skarbowym w Bystrzycy Kłodzkiej

 

(Na zdjęciu piktogramy słuchawka, list, smartfon)

 

Aby załatwić sprawy w urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Mickiewicza 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 2. wysłać e-mail na adres: marta.stykowska@mf.gov.pl
 3. skontaktować się za pomocą faksu : 74 811 11 27
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: 74 832 84 41
 5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

 

(Zdjęcie przedstawia osobę rozmawiającą w języku migowym)

 

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług urzędu powinna zgłosić się do sekretariatu w celu umówienia terminu wizyty wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie urzędu ma udzielić pomocy.

Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej – marta.stykowska@mf.gov.pl lub malgorzata.kukian@mf.gov.pl
 • telefonu – 74 811 79 64 lub 74 811 79 66
 • faxu – 74 811 11 27

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z urzędem z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Jak uzyskać informację publiczną

Jak uzyskać informację publiczną (PDF, 264 KB)

Jak złożyć skargę

Jak złożyć skargę (PDF, 262 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.03.2021 Data publikacji: 11.03.2021 10:55 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021 10:55
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Jessica Ziółkowska Osoba modyfikująca: Jessica Ziółkowska