Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Osoby przybywające do Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole w celu załatwienia spraw przyjmowane są na Sali Obsługi Klienta znajdującej się w przyziemiu urzędu. Z uwagi na fakt, iż budynek z przyczyn niezależnych od urzędu nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, przyjęta jest zasada bezpośredniego kontaktu z pracownikiem w miejscu, w którym znajduje się osoba niepełnosprawna na terenie urzędu. Ponadto przy wejściu głównym od strony ul. Trzebnickiej zainstalowano dzwonek dla osoby niepełnosprawnej, wywołującej do osoby niepełnosprawnej pracownika urzędu.

  W przypadku zatem obsługiwania osoby niepełnosprawnej ruchowo, korzystającej z wózka, gdy zachodzi konieczność kontaktu z pracownikiem określonej komórki organizacyjnej znajdującej się na wyższych kondygnacjach urzędu bądź na Sali Obsługi w przyziemiu - właściwy pracownik proszony jest na miejsce, w którym znajduje się osoba niepełnosprawna i tam obsługuje osobę niepełnosprawną. Jeśli charakter sprawy wymaga aby osoba niepełnosprawna obsłużona została bezpośrednio na stanowisku pracy (np. podczas weryfikacji ulgi rehabilitacyjnej), pracownik udaje się do tej osoby z niezbędnymi dokumentami.

  Pracownicy pełniący dyżur na Sali Obsługi zwracają uwagę na sytuacje nietypowe i mają obowiązek niezwłocznej reakcji. Jeżeli wśród oczekujących na obsługę znajduje się osoba niepełnosprawna, pracownik informuje pozostałych oczekujących klientów o obsłużeniu w/w poza kolejnością, a następnie zaprasza i przeprowadza osobę niepełnosprawną do swojego stanowiska lub prosi właściwego pracownika o przybycie na Salę i obsłużenie osoby niepełnosprawnej. Komunikaty informujące klientów o obsłudze osób niepełnosprawnych poza kolejnością w widocznych miejscach umieszczone zostały na Sali Obsługi Klienta na parterze budynku.

  Ponadto w urzędzie na parterze budynku znajduje się:

  • toaleta
  • miejsca parkingowe na parkingu blisko wejścia głównego do budynku (z tyłu budynku)

  W przypadku obsługi osób niewidomych i niedowidzących pracownik oferuje pomoc w szczególności poprzez:

  • odczytanie na głos treści całego dokumentu, pod którym osoba ta ma się podpisać,
  • wskazanie miejsca na podpis, poprzez naprowadzenie ręki osoby na określony punkt na dokumencie,
  • sporządzenie protokołu z przyjęcia wniesionego ustnie podania.

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243), osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług  Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Urzędu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Skarbowym Wrocław-Psie Pole z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.


  Ponadto w kontaktach z urzędem istnieje możliwość korzystania z platformy e-PUAP, poczty elektronicznej e-mail us.wroclaw.psie_pole@mf.gov.pl , telefonicznie (tel. 71 326 52 77) za pomocą faksu  (71 329 17 86) lub ustanowionego pełnomocnika.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.03.2017 Data publikacji: 12.05.2015 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2019 14:46
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian