Cło

Polska wraz z 27 krajami członkowskimi Unii Europejskiej tworzy Unię Celną.

Unia celna UE oznacza, że:

  • zniesione zostały cła na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE
  • w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE
  • obowiązują te same reguły pochodzenia w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza UE
  • obowiązuje wspólna definicja wartości celnej.

Najważniejsze informacje dotyczące cła, w tym aktualności, broszury informacyjne i formularze dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

 

  • Wytyczne dla procedury uszlachetniania czynnego oraz uszlachetniania biernego

Materiały informacyjne zawierające wytyczne dla procedury uszlachetniania czynnego oraz procedury uszlachetniania biernego uwzględniające zmiany przepisów prawa wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.).

Materiały informacyjne dostępne są również na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera owe okno w serwisie zewnętrznym).

Pliki do pobrania