Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw i kolejność ich załatwiania.
  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się w przedmiotowej sprawie do osób kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Skarbowego w Złotoryi pod numerami telefonu:
  76 87 78 048 – Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności i Rejestracji Podatników, Obsługi Bezpośredniej i Wymiany Międzynarodowej;
  76 87 78 049 – Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej, Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  76 87 78 045 – Kierownik Referatu Rachunkowości;
  76 87 78 067 – Komornik Skarbowy w Referacie Egzekucji Administracyjnej;
  76 87 78 050 – Wieloosobowe Stanowisko Spraw Wierzycielskich;
  76 87 78 050 – Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych;
  76 87 83 509 – Wieloosobowe Stanowisko Sekretariatu.
  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również, na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).
  Specyfika zadań urzędów skarbowych sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez urząd.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.09.2015 Data publikacji: 05.05.2015 12:30 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2018 08:41
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian