Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem Krajowej Administracji Skarbowej oraz organem administracji rządowej niezespolonej. Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu Skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.
  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:
  - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.);
  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1096);
  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U z 2017 r. poz. 437);
  - regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.02.2016 Data publikacji: 11.02.2016 14:23 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018 14:51
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian