«Powrót

18 września - regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu

18 września - regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu

18 września - regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu

Zdjęcie: regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu
Zdjęcie: regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu
Zdjęcie: regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu
Zdjęcie: regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu
Zdjęcie: regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu
Zdjęcie: regionalne obchody Dnia KAS we Wrocławiu

21 września przypada Dzień Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W województwie dolnośląskim obchody odbyły się 18 września 2023 roku. 
To święto pracowników i funkcjonariuszy KAS, ustanowione, by podkreślić znaczenie KAS dla prawidłowego rozwoju gospodarczego naszego kraju, dla bezpieczeństwa finansowego państwa oraz bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. KAS nieustannie się zmienia i rozwija by jeszcze lepiej wspierać podatników i odpowiadać na ich oczekiwania.

KAS powstała 1 marca 2017 roku po połączeniu służby celnej, skarbowej i podatkowej.
W województwie dolnośląskim strukturę KAS tworzą: 34 urzędy skarbowe i Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu wraz z oddziałami. W dolnośląskiej KAS zatrudnionych jest 4200 osób, są to: pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Corocznie Dzień KAS jest okazją do wręczenia awansów i odznaczeń zasłużonym pracownikom i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Również okazją do podziękowania wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej za trud codziennej pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Henryka we Wrocławiu przy ul. Glinianej.

Głównym punktem wojewódzkich obchodów był uroczysty apel na dziedzińcu Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, podczas którego wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse w służbie celno-skarbowej oraz w służbie cywilnej.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowe we Wrocławiu Krystyna Tudrujek podkreśliła:

"Pracownicy i funkcjonariusze - to Wasza zasługa!
To efekt Waszej ciężkiej pracy i służby, dzięki której Krajowa Administracja Skarbowa jest rozpoznawalna w społeczeństwie i budzi zaufanie, jest silna i skuteczna.
Jestem dumna, że mogę kierować tak prężnie działającą jednostką KAS w terenie".

Z rąk podsekretarza stanu w ministerstwie finansów, Zastępcy Szefa KAS, Anny Chałupy i Wicewojewody Dolnośląskiego Bogusława Szpytmy, w asyście Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Krystyny Tudrujek - złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę odebrało 10 pracowników i funkcjonariuszy KAS, 21 osób odebrało odznakę Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej, 10 funkcjonariuszy otrzymało mianowanie na wyższy stopień, 28 pracowników otrzymało awanse stanowiskowe, a 2 pracowników otrzymało awanse płacowe.

Minister Anna Chałupa powiedziała:

"To dzięki Państwa rzetelnej, solidnej pracy i służbie, KAS osiąga założone cele, rozwija się i doskonali. Siłą  Naszej Organizacji są ludzie, otwarci na przyszłość, dążący do podnoszenia swoich kompetencji i oddani wspólnej sprawie".

Uroczysty apel zakończył się defiladą funkcjonariuszy pododdziału reprezentacyjnego Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która dodatkowo uświetniła obchody koncertem.