Akcyza

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno–skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.
Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między innymi:

 •     rejestracji podmiotów,
 •     przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych,  gazowych, tytoniowych,
 •     przyjmowania deklaracji podatkowych,
 •     wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
 •     przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
 •     przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
 •     znaków akcyzy

wykonywać będą:
    Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście,
    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu,
    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy.

 

Więcej informacji dla podatników podatku akcyzowego w zakresie miejsc obsługi, zadań i kompetencji organów (plik pdf. 108 KB)

Informacja na temat zaświadczeń w podatku akcyzowym i miejsc ich wydawania

 • Zaświadczenia stwierdzające zwolnienie od akcyzy w zakresie przyjmowania deklaracji podatkowych składanych z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdów

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
- ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
Urząd Skarbowy w Legnicy
- ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica    
Urząd Skarbowy Wrocław – Śródmieście
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław od 20.09.2017 r.

 • Zaświadczenia stwierdzające zwolnienie od akcyzy w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdów kolekcjonerskich, zabytkowych

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
- ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
Urząd Skarbowy w Legnicy
- ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica
Urząd Skarbowy Wrocław – Śródmieście
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław od 20.09.2017 r.

 • Zaświadczenia dotyczące potwierdzenia zapłaty akcyzy, rejestracji podatników

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
- ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
Urząd Skarbowy w Legnicy
- ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica
Urząd Skarbowy Wrocław – Śródmieście
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław od 1.09.2017 r.

 • Zaświadczenia o braku lub istniejącym stanie zaległości w podatku akcyzowym oraz podatku od gier

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
- ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
Urząd Skarbowy w Legnicy
- ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica
Urząd Skarbowy Wrocław – Śródmieście
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław od 1.09.2017 r.

 • Potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
- ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
Urząd Skarbowy w Legnicy
- ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica
Urząd Skarbowy Wrocław – Śródmieście
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław od 20.09.2017 r.

 • Zaświadczenie w sprawie otrzymania banderol

Urząd Skarbowy Wrocław – Śródmieście
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław od 1.09.2017 r.

Zaświadczenia w sprawie niezalegania w cle oraz podatkach (VAT, akcyza) w imporcie są wydawane przez właściwy dla podatnika urząd skarbowy, zgodnie z adresem zamieszkania lub adresem prowadzenia działalności.