Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw nieobjętych tajemnicą skarbową oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Urzędu Skarbowego w Lubinie pod numerem telefonu: 76/7461 130 lub 76/7461 166.
  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).
  Specyfika zadań urzędu skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Urząd Skarbowy w Lubinie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.03.2017 Data publikacji: 21.03.2017 10:25 Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2017 10:25
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian