Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011r.) zawiadamia osoby uprawnione* o dostępnych środkach komunikacji z Urzędem:

  • Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z poczty elektronicznej Urzędu: us0204@ds.mofnet.gov.pl lub faksu nr 74 831 49 19.
  • Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej* w kontaktach z Urzędem Skarbowym w Dzierżoniowie.
  • W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa o którym mowa powyżej, Urząd Skarbowy nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN* przez osoby przybrane.
  • W sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej przez osobę uprawnioną tut. organ podatkowy zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego.
  • Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłane na adres: us0204@ds.mofnet.gov.pl, faksem na numer 74 831 49 19, telefonicznie na numer 74 832 84 49 lub w formie papierowej złożone w Sali Obsługi pok. 100, parter) tutejszego Urzędu.

  Po dokonaniu zgłoszenia Organ podatkowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu w/w ustawy.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym.

  • Osoba uprawniona - Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
  • Osoba przybrana - Osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu m. in. w organie administracji publicznej.

  PJM – polski język migowy,
  SJM – system językowo migowy,
  SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.03.2017 Data publikacji: 16.06.2015 10:30 Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2017 10:07
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Luiza Danek