Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Budynek Urzędu Skarbowego w Bolesławcu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:
  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie 1 miejsca postojowego przeznaczonego wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie windy do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się,
  • zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (j.t. Dz. U. z 207, poz.1824), osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług Urzędu Skarbowego w Bolesławcu powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Urzędu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd Skarbowy w Bolesławcu ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
  z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  ·         poczty elektronicznej – us.boleslawiec@mf.gov.pl

  ·         telefonu – 75 646 52 00

  ·         faxu – 75 646 52 01

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Skarbowy
  w Bolesławcu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 14:33 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2018 08:35
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu Osoba publikująca: Ewa Musiał Osoba modyfikująca: Natalia Dobrzeniecka
  Rejestr zmian