Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Budynek Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • Sala Obsługi Klienta zlokalizowana jest na parterze budynku,
  • zapewnienie możliwości skorzystania z windy,
  • zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1824) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Urzędu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – us.wroclaw.stare_miasto@mf.gov.pl
  • telefonu – 71 78 66 724
  • faxu – 71 78 66 750

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Skarbowym Wrocław – Stare Miasto z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM będącego pracownikiem tut. Urzędu oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 13:27 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2018 14:18
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian