«Powrót

Regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 25 września 2019 r., pracownicy i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, wraz z zaproszonymi gośćmi, świętowali Dzień Krajowej Administracji Skarbowej.
Uroczystości rozpoczęto w kościele pw. Św. Henryka Mszą Święta w intencji pracowników i funkcjonariuszy dolnośląskiej KAS. Mszy Świętej przewodniczył biskup prof. Józef Kiciński, który wygłosił okolicznościową homilię skierowaną do przeżywających swoje święto pracowników i funkcjonariuszy. We Mszy uczestniczyły: Kompania Honorowa Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz poczty sztandarowe Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Służby Więziennej w Wołowie. Piękną muzyczną oprawę zapewniła orkiestra wystawiona przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu dowodzona przez Adama Witiwa.
Dalsza część obchodów odbyła się na dziedzińcu Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 24, 26.
Na obchody naszego święta przybyli między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, nadinspektor Piotr Walczak, Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak,  zaproszeni przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji przedsiębiorców, służb celnych i skarbowych z Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec oraz naczelnicy i pracownicy dolnośląskich urzędów skarbowych, naczelnik i pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu oraz funkcjonariusze służby celno-skarbowej.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia Szefowi KAS przez dowódcę uroczystości, komisarza Andrzeja Silczaka, meldunku. Następnie Pani Anna Chałupa, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, powitała przybyłych gości, pracowników i funkcjonariuszy. Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odegraniu hymnu przystąpiono do wręczenia:
-  Medali Złotych za Długoletnią Służbę, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- odznak „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej", nadanych przez Ministra Finansów,
- mianowań w korpusie oficerów młodszych Służby Celno – Skarbowej
- mianowań w korpusie aspirantów i podoficerów Służby Celno – Skarbowej
- awansów pracowników Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Uroczysty charakter miały również pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę, którym złożono podziękowania za długoletnią pracę.