«Powrót

Przesyłki kurierskie, a w nich nielegalny tytoń.

Przesyłki kurierskie, a w nich nielegalny tytoń.

Przesyłki kurierskie, a w nich nielegalny tytoń.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej na tle zatrzymanego towaru ( źródło: DUCS)
Zatrzymany towar w przesyłkach kurierskich ( źródło: DUCS)

· Dolnośląska  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przechwyciła paczki nadane na terenie kraju z nielegalnym tytoniem.

· Czynności kontrolne prowadziła w jednej z firm kurierskich.

·  W paczkach nadanych przez 4 nadawców, znajdował się cięty tytoń o wartości 22 tys. złotych.

Funkcjonariusze dolnośląskiej KAS prowadzili czynności kontrolne w sortowni firmy zajmującej się przesyłką paczek i usługami kurierskimi. W wyniku działań wykryli paczki, w których znajdował się cięty tytoń bez znaków akcyzy o wadze 32.5 kg.

Od stycznia 2020 r. na Dolnym Śląsku zatrzymano 88 przesyłek zawierających tytoń cięty do palenia, bez oznaczeń oraz znaków akcyzy o łącznej wadze 376,50 kg, i wartości ponad 265 tys. złotych.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że paserstwo akcyzowe jest przestępstwem, za które grozi wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie.