«Powrót

Deklaracje dotyczące opłaty od środków spożywczych

Deklaracje dotyczące opłaty od środków spożywczych

Deklaracje dotyczące opłaty od środków spożywczych

Deklaracja ( źródło: MF)
  • Ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadziła opłatę od środków spożywczych.
  • W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych została opublikowana struktura logiczna XML dla deklaracji CUK związanych z tą opłatą.

Struktura logiczna XML dla deklaracji CUK, została opublikowana pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde

Złożenie deklaracji CUK do właściwego urzędu skarbowego będzie możliwe z poziomu aplikacji https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client, a jej podpisanie będzie możliwe wyłącznie podpisem kwalifikowanym (przepisy nie pozwalają na podpisywanie jej podpisem zaufanym lub danymi autoryzującymi). W związku z tym nie będzie możliwości złożenia tej deklaracji innym kanałem elektronicznym np. poprzez bramkę e-Deklaracje.