«Powrót

Tymczasowy profil zaufany - już jest!

Tymczasowy profil zaufany - już jest!

Tymczasowy profil zaufany - już jest!

Tymczasowy Profil Zaufany to rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji, ważne 3 miesiące. Umożliwia on poszerzenie zakresu usług świadczonych przez organy podatkowe bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibach tych organów podatkowych.

Różni się od standardowego profilu zaufanego tym, że można go założyć bez konta w odpowiednim banku. Nie ma też konieczności potwierdzania profilu zaufanego w wyznaczonych punktach.

W kontekście funkcjonalnym Tymczasowy Profil Zaufany działa dokładnie tak samo jak dotychczasowy Profil Zaufany.

Więcej o tymczasowym PZ w komunikacie: Tymczasowy profil zaufany – już jest!