«Powrót

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - e-usługa na Biznes.gov.pl

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - e-usługa na Biznes.gov.pl

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - e-usługa na Biznes.gov.pl

Zachęcamy do korzystania z e-usługi dostępnej na portalu Biznes.gov.pl – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Sprawę można załatwić online w ciągu 7 dni.

Czego dotyczy zaświadczenie?

Zaświadczenie może dotyczyć nie tylko podatków dochodowych VAT lub akcyzy. Wniosek, który wysyłasz może obejmować np.:

·           podatek od nieruchomości lub od środków transportowych – składasz go  do urzędu miasta, gminy lub starostwa

·           opłatę za korzystanie ze środowiska – wniosek składasz do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Dla kogo i kiedy?

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach możesz potrzebować jako zwykły obywatel, jak również jako przedsiębiorca, m.in. podczas:

·           załatwiania spraw w banku (np. przy staraniu się o kredyt),

·           zawierania umowy leasingowej,

·           sprzedaży nieruchomości,

·           udziału w zamówieniach publicznych, gdy zażąda tego zamawiający,

·           potwierdzania wiarygodności kontrahenta (zaświadczenie o stanie jego rozliczeń podatkowych możesz dostać tylko za jego zgodą).

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

Wniosek można złożyć online przez portal Biznes.gov.pl.

Do podpisania wniosku potrzebny będzie profil zaufany albo podpis elektroniczny. Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o wybraniu odpowiedniego urzędu, do którego trafi dokument.

Ile zapłacisz?

21 zł – opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu
w podatkach. Opłatę wpłacasz nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.

Dowiedz się więcej na temat opłaty skarbowej.

Jak długo będziesz czekać?

Zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni. Urząd może przysłać dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – o ile zaznaczysz to we wniosku. Zaświadczenie możesz też odebrać
w urzędzie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Centrum Pomocy Przedsiębiorcy - zadzwoń na nr 801 055 088 lub 22 765 67 32.