Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Świdnicy – telefony
  Sekretariat 74 856 14 80
  Fax 74 856 14 90

  DZIAŁ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ
  Kasy rejestrujące
  74 856 14 49

  INFORMACJA
  Podatek dochodowy
  74 856 14 72

  Podatek VAT
  74 856 14 74

  Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenia o dochodach, certyfikaty rezydencji
  74 856 14 73

  REFERAT IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI REJESTRACJI PODATNIKÓW
  Rejestracja podatników
  74 856 14 63
  74 856 14 12
  74 856 14 14

  REFERAT PODATKOW MAJĄTKOWYCH I SEKTOROWYCH
  Postępowanie podatkowe w zakresie podatków majątkowych
  SD -    74 856 14 36
  PCC - 74 856 14 33
  Wystawianie zaświadczeń w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz zaświadczeń w sprawie zgód na sprzedaż dziedziczonych nieruchomości
  74 856 14 36

  PIERWSZY REFERAT CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH
  Obsługa deklaracji w zakresie podatku VAT i czynności sprawdzające.
  74 856 14 31
  74 845 14 41
  74 856 14 42

  DRUGI REFERAT CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH
  Obsługa zeznań podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, czynności sprawdzające (obsługa podatników według pierwszej litery nazwiska).
  Obsługa zeznań podatkowych osób prawnych, czynności sprawdzające(obsługa podatników według pierwszej litery nazwy).
  Obsługa deklaracji składanych przez płatników (PIT-4, PIT-8AR),
  74 856 14 34
  74 856 14 35

  Obsługa zeznań podatkowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czynności sprawdzające.
  74 856 14 38
  74 856 14 39

  PIERWSZY REFERAT PODATKÓW DOCHODOWYCH  I PODATKU OD TOWAROW I USŁUG
  Postępowania podatkowe w podatku od towarów i usług
  74 856 14 30
  74 856 14 57

  DRUGI REFERAT PODATKÓW DOCHODOWYCH  I PODATKU OD TOWAROW I USŁUG
  Sprzedaż nieruchomości
  INFORMACJA  - 74 856 14 73
  Postępowanie podatkowe - 74 856 14 28

  Postępowanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych
  74 856 14 53

  Karta podatkowa i działy specjalne produkcji rolnej
  74 856 14 45
  74 856 14 46

  REFERAT SPRAW WIERZYCIELSKICH
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:
  - odroczenie terminu płatności,
  - rozłożenie na raty
  - umorzenie zaległości
  74 856 14 27
  74 856 14 66

  Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
  74 856 14 09
  Zastawy skarbowe, hipoteka
  74 856 14 71
  74 856 14 09

  Postępowania upadłościowe i naprawcze
  74 856 14 09
  74 856 14 66

  Upomnienia, tytuły wykonawcze, miękka egzekucja
  74 856 14 71

  WIELOOSOBOWE STANOWISKO WYMIANY INFORMACJI MIEDZYNARODOWEJ
  Wymiana informacji z krajami UE – VAT, PIT
  74 856 14 56

  DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI
  Rozliczenia: podatników prowadzących działalność gospodarczą; podatników podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych; podatników nieprowadzących działalności gospodarczej,
  (obsługa podatników według pierwszej litery nazwiska/nazwy)
  74 856 14 64
  74 856 14 65
  74 856 14 67

  DZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
  Poborcy
  74 856 14 62
  74 856 14 08
  Inspektorzy
  74 856 14 06
  74 856 14 04
  74 856 14 01
  74 856 14 13
  74 856 14 55
  74 856 14 60

  JEDNOOSOBOWE STANOWISKO SPRAW KARNYCH SKARBOWYCH
  74 856 14 26
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.12.2015 Data publikacji: 06.05.2015 12:15 Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2017 09:56
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy Osoba publikująca: Sylwia Dziechcińska Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian