Telefony

  Telefony

  Telefony

  Informujemy, że w czasie pandemii numery telefonów urzędu mogą ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatów publikowanych na stronie głównej.

   

  NAZWA KOMÓRKI

  RODZAJE ZAŁATWIANYCH SPRAW

  NR TELEFONU

  NR POKOJU

  CENTRALA

   

  74 856 14 00

   

  SEKRETARIAT

  Umawianie klientów do Naczelnika Urzędu Skarbowego lub jego Zastępcy w indywidualnych sprawach oraz w sprawach skarg i wniosków

  74 856 14 80

  207

   

  DZIAŁ SPRAW

  WIERZYCIELSKICH (SEW)

  Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

  - odroczenia terminów płatności

  - rozłożenia na raty

  - umorzenia zaległości  

  74 856 14 27   74 856 14 66

  74 856 14 55

  214

  216

  215

  Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

  74 856 14 30

  204

  Zastawy skarbowe i hipoteki

  74 856 14 55

  74 856 14 30

  215

  204

  Postępowania upadłościowe i naprawcze

  74 856 14 30

  74 856 14 66

  204

  216

  Upomnienia i tytuły wykonawcze

  74 856 14 71

  74 856 14 55

  220

  215

  DZIAŁ

  EGZEKUCJI

  ADMINISTRACYJNEJ

  (SEE)

  Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji

  74 856 14 06

  74 856 14 04

  74 256 14 01

  74 856 14 13

  74 856 14 60

  117

  118

  114

  108

  113

  Poborcy skarbowi

  74 856 14 08

  74 856 14 62

  110

  103

  DZIAŁ

  RACHUNKOWOSCI

  (SER)

  Obsługa podatników wg nazwisk/nazw – litery: 

   B C Ć I L O Z Ź Ż

  74 856 14 64

  212

  Obsługa podatników wg nazwisk/nazw – litery: 

   F N R S Ś Q W V Y 1,2,3

  74 856 14 67

  217

  Obsługa podatników wg nazwisk/nazw – litery:

  A E G J K ( bez Ka) Ł U

  74 856 14 40

  218

  Obsługa podatników wg nazwisk/nazw – litery:

  D H Ka  M P Sz T

  74 856 14 52

  221

   

  DZIAŁ OBSŁUGI

  BEZPOSREDNIEJ

  (SOB)

  Zaświadczenia o niezaleganiu

  74 856 14 73

  118

  Wydawanie  pozostałych zaświadczeń, certyfikatów rezydencji CFR-1 i zaświadczeń dla zagranicznych organów podatkowych, Uwierzytelnianie dokumentów (zeznań, deklaracji),

  Udzielanie informacji w sprawach podatkowych,

  Potwierdzanie profilu zaufanego,

  74 856 14 73

  118

  Sprawy dotyczące kas rejestrujących

  74 856 14 49

  106

   

  DZIAŁ PODATKÓW

  DOCHODOWYCH I

  PODATKU OD

  TOWARÓW I USŁUG,

  PODATKÓW

  MAJATKOWYCH I

  SEKTOROWYCH 

  (SPV-2)

  VZM - zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane

  74 856 14 45

  310

  Postępowania podatkowe w sprawie podatku od spadków i darowizn

  74 856 14 56

  303

  Postepowania podatkowe w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  74 856 14 28

  308

  Postępowania podatkowe w  podatku dochodowym od osób prawnych

  74 856 14 45

  74 856 14 46

  74 856 14 53

  310

  305

  Postępowania podatkowe w  podatku dochodowym od osób fizycznych 

  74 856 14 45

  74 856 14 46

  74 856 14 53

  310

  305

    Podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości

    74 856 14 61

   

  302

   Podatek dochodowy od osób duchownych 

   Działy specjalne produkcji rolnej 

   Karta podatkowa

  74 856 14 45

  74 856 14 46

  310

  REFERAT PODATKÓW

  DOCHODOWYCH I

  PODATKU OD

  TOWARÓW I USŁUG

  ( SPV-1)

   Postępowania podatkowe w podatku od towarów     

   i usług VAT

   Rozpatrywanie wniosków dotyczących    

   przekazania środków z rachunku VAT na  

   rachunek rozliczeniowy (MPP)

   74 856 14 58

   74 856 14 57

  306

  304

   

  PIERWSZY DZIAŁ CZYNNOŚCI

  ANALITYCZNYCH I

  SPRAWDZAJĄCYCH

  (SKA-1)

   Obsługa deklaracji w zakresie podatku VAT i  

   czynności sprawdzające.

   Weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych  

   (JPK)

  74 856 14 31

  74 856 14 36

  74 856 14 41

  74 856 14 42

  311

  315

  318

   Wymiana Informacji z krajami UE

    74 856 14 33

  313

  DRUGI DZIAŁ CZYNNOŚCI

  ANALITYCZNYCH I

  SPRAWDZAJACYCH

  (SKA-2)

   Czynności sprawdzające w zakresie podatku      

   dochodowego od osób fizycznych prowadzących  

   i  nieprowadzących działalności gospodarczej.

   Czynności sprawdzające w zakresie podatku  

   dochodowego  od osób prawnych.

  74 856 14 34

  74 856 14 38

  74 856 14 39

  314

  317

    Czynności sprawdzające w zakresie podatku  

    dochodowego od osób fizycznych – dochody z 

    zagranicy

  74 856 14 35

  314

  DZIAŁ KONTROLI PODATKOWEJ

  (SKP)

  Kontrola podatkowa

  74 856 14 22

  74 856 14 23

  74 856 14 24

    74 856 14 25

  319

  320

  321

  323

  REFERAT

  IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI

  PODATKOWEJ

  (SKI)

  Identyfikacja i rejestracja podatkowa

  74 856 14 63

  74 856 14 12

  74 856 14 14

  107

  111

  112

     WIELOOSOBOWE

  STANOWISKO SPRAW KARNYCH

  SKARBOWYCH

  (SKK)

  Prowadzenie postępowań karnych skarbowych

  74 856 14 26

  102

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.06.2020 Data publikacji: 06.05.2015 12:15 Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2020 15:03
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy Osoba publikująca: Sylwia Dziechcińska Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki
  Rejestr zmian