Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1) Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 24.05.-30.06.2017 r.  (plik pdf. 1,9 MB)

  2)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  4.06-4.07.
  2018 r.

  Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli z 10.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.28.2018

  Pozytywna

   

  3)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  17.05. -05.06.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 11.07.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.24.2019

  Pozytywna

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.07.2016 Data publikacji: 18.07.2016 08:35 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 11:41
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach Osoba publikująca: Joanna Świątek-Czwojdzińska Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian