Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, oprócz wskazanych obok form kontaktu (telefon, faks, poczta elektroniczna) mogą, załatwiając sprawę w tut. Urzędzie, skorzystać z pomocy:

  •     osoby przybranej tzn. każdej osoby wybranej przez uprawnionego, która ukończyła 16 lat;
  •     pracownika Urzędu przeszkolonego w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym;
  •     tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika wybranego przez uprawnionego;
  •     tłumacza PJM, SJM, i SKOGN udostępnionego przez Urząd. W przypadku zamiaru skorzystania z tej formy pomocy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić ten fakt, co najmniej 3 dni robocze wcześniej, w dogodnej dla siebie formie (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W zgłoszeniu osoba uprawniona winna podać dane personalne i adresowe, dane kontaktowe oraz wybraną metodę komunikowania się. W przypadku braku możliwości realizacji usługi tut. Urząd zawiadomi o tym osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji usługi lub inna formę realizacji uprawnienia. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną.

  Osoba do kontaktowania się w języku migowym: Wioletta Sadowska tel. 71 398 05 34
  adres e-mail: wioletta.sadowska@mf.gov.pl lub us.olesnica@mf.gov.pl

  Budynek Urzędu Skarbowego w Oleśnicy jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  o    zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,

  o    przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,

  o    wydzielenie jednego miejsca postojowego przeznaczonego wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,

  o    dostosowanie wind do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.06.2015 Data publikacji: 16.06.2015 11:02 Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2020 14:55
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian