Informacja o działalności Urzędu Skarbowego w Oławie

  Informacja o działalności Urzędu Skarbowego w Oławie

   

  Główna siedziba urzędu znajduje się przy ul. Lwowskiej 1.

  Na czele Urzędu stoi Naczelnik, który podlega Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. W pracy pomaga mu kadra kierownicza oraz pracownicy.

   

  Urząd jest podzielony na piony. Każdy pion odpowiada za inne zadania: obsługę podatnika, sprawy podatkowe, kontrolę, sprawy wierzycielskie lub organizację działalności.

   

  Urząd skarbowy jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej.

   

  Struktura dolnośląskiej KAS

   

  Dolnośląską KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  • izba administracji skarbowej;
  • urzędy skarbowe (34);
  • urząd celno-skarbowy – w ramach urzędu celno-skarbowego działają delegatury urzędu celno-skarbowego (3) i oddziały celne (8).

  Czym zajmuje się Izba?

   

  Dyrektor Izby nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

   

  Czym zajmuje się urząd skarbowy?

   

  Do zadań urzędu skarbowego należą m.in. obsługa i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa. Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w nim obywateli.

   

  (Na zdjęciu segregator na dokumenty oraz deklaracja podatkowa)

   

  Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

   

  Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrolę celno-skarbową, ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe, obejmuje towary procedurami celnymi oraz prowadzi walkę z przestępczością gospodarczą.

   

  (Na zdjęciu funkcjonariusz w trakcie kontroli)

   

  Dostępność architektoniczna

   

  Budynek urzędu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • wydzielenie miejsca postojowego przeznaczonego wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie, na parterze, toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  (Na zdjęciu wózek inwalidzki)

   

  Kontakt z Urzędem Skarbowym w Oławie

   

  (Na zdjęciu piktogramy słuchawka, list, smartfon)

   

  Aby załatwić sprawy w urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Skarbowy w Oławie, ul. Lwowska 1, 55-200 Oława
  2. wysłać e-mail na adres: marta.stepkowska@mf.gov.pl;
  3. wysłać faks na numer: 71 313 47 90
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: 71 303 94 39
  5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.

  W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

   

  (Zdjęcie przedstawia osobę rozmawiającą w języku migowym)

   

  Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług urzędu powinna zgłosić się do sekretariatu w celu umówienia terminu wizyty wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie urzędu ma udzielić pomocy.

   

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – us.olawa@mf.gov.pl
  • telefonu – 71 303 94 39
  • faxu – 71 313 47 90

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z urzędem z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.