Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) nałożyły m.in. na organy administracji publicznej zapewnienie osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz udostępniania im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej. Ustawa wprowadza możliwość skorzystania przez „osoby uprawnione" z pomocy „osoby przybranej". Osobą uprawnioną jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osobą przybraną może być osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej. Osoby mające trudności w komunikowaniu się, chcące załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Oławie przyjmowane są w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Klienta, parter pok. nr 1. Na sali znajduje się stanowisko przy którym pracuje osoba posiadająca znajomość języka migowego i pomaga w kompleksowym załatwieniu sprawy przez osoby głuche, głuchonieme i niedosłyszące. Osoby uprawnione mogą załatwić sprawy także bez pomocy osoby uprawnionej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 10:26 Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2015 10:26
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie Osoba publikująca: Mariola Zdunek Osoba modyfikująca: Mariola Zdunek