«Powrót

Praktyka uczniowska/studencka w urzędach skarbowych woj. dolnośląskiego

Praktyka uczniowska/studencka w urzędach skarbowych woj. dolnośląskiego

Praktyka uczniowska/studencka w urzędach skarbowych woj. dolnośląskiego

  • Praktyki realizowane w Urzędzie są bezpłatne. Zwrotowi nie podlegają również koszty ponoszone w trakcie trwania praktyki np. koszty dojazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania.
  • Praktyki organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i trwają minimum 2 tygodnie.
  • Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania są uzależnione od bieżących możliwości organizacyjnych i technicznych Urzędu.
  • Po zakończeniu praktyki Naczelnik Urzędu wydaje uczniowi/studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki.

W przypadku zainteresowania odbywania praktyki w urzędzie skarbowym, prosimy o szczegółowe zapozanie się z załącznikami, które zostały opublikowane na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w zakładce - praktyki studenckie (link otwiera nowe okno).

Rejestr zmian