«Powrót

BREXIT - pozwolenia na przywóz towarów do dalszego przerobu

BREXIT - pozwolenia na przywóz towarów do dalszego przerobu

BREXIT - pozwolenia na przywóz towarów do dalszego przerobu

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu informuje, że w momencie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię bez przyjęcia porozumienia przedsiębiorstwa używające w procesach produkcyjnych towarów przywożonych z Wielkiej Brytanii, na mocy przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, zobligowane będą do posiadania pozwolenia udzielanego przez naczelnika urzędu celo-skarbowego.

Pozwolenie dotyczy towarów używanych w celu przerobu, montażu bądź podobnych procesów wpisujących się w zakres procedur specjalnych, takich jak szczególne przeznaczenie, które obejmuje odprawę czasową i końcowe przeznaczenie oraz przetwarzanie, które obejmuje uszlachetnianie czynne i bierne.

Uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych wymaga złożenia stosownego wniosku, którego rozpatrzenie wiąże się z badaniem warunków określonych w przepisach prawa celnego, co nie jest możliwe w krótkim czasie.

W związku z powyższym informuje się, że w celu osłabienia negatywnych skutków ewentualnego twardego Brexitu, w określonych przypadkach dopuszczalne jest złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur szczególnego przeznaczenia i przetwarzania w sposób uproszczony, tzn. na podstawie zgłoszenia celnego do procedury. W takim przypadku pozwolenie zostaje udzielone poprzez zwolnienie towarów do wnioskowanej procedury.