Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych:

  (VAT) Podatek od towarów i usług :
  95 1010 1674 0039 8422 2200 0000         NBP O/O Wrocław

  (CIT) Podatek dochodowy od osób prawnych :
  48 1010 1674 0039 8422 2100 0000         NBP O/O Wrocław

  (PIT, PPE, PPR, PPW) Podatek dochodowy od osób fizycznych; Ryczałt :  
  45 1010 1674 0039 8422 2300 0000         NBP O/O Wrocław

  (KP) Karta podatkowa; (SD) podatek od spadków i darowizn, (PCC) podatek od czynności cywilnoprawnych :
  36 1010 0055 0200 2170 0007 0000         NBP O/O Bydgoszcz

  Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (grzywny, mandaty, opłata komornicza):
  39 1010 1674 0039 8422 2700 0000         NBP O/O Wrocław

  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczeń oraz pełnomocnictw nr rachunku bankowego :
  49 9585 0007 0010 0016 7716 0028        Bank Spółdzielczy w Oławie
  Urząd Miejski w Oławie
  55-200 Oława, pl. Zamkowy 15
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.12.2015 Data publikacji: 30.04.2015 11:58 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2019 14:47
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie Osoba publikująca: Mariola Zdunek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian