Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniach 28.09.2015 r. - 09.10.2015 r. (plik pdf. 598 KB)

  2) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniach 18.01.2016 r. - 05.02.2016 r. (plik pdf. 3,82 MB)

  3) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniach 14.03.2016 r. - 17.03.2016 r. (plik pdf. 22 KB)

  4) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniach 20- 22.08.2016 r. (plik pdf. 1368 KB)

  5) Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 01.06.2017 r.  (plik pdf. 1,5 MB)

  6)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

   

  11.06. - 11.07.2018 r.

  Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów.

  Sprawozdanie z kontroli z 29.06.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.42.2018

  Pozytywna

   
  7)


  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

   

  14. - 30.05.2018 r.

  Prawidłowość i terminowość obsługi kwot zaksięgowanych na koncie "Kwoty do wyjaśnienia"

  Sprawozdanie z kontroli z 09.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.14.2018

  Pozytywna
  z uchybieniami

   
  8)


  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

   

  14.05 - 14.06.2018 r.

  Prawidłowość i terminowość podejmowania działań w obszarze zmniejszania zaległości podatkowych wynikających z deklaracji i czynności organów podatkowych.

  Sprawozdanie z kontroli z 17.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.13.2018

  Pozytywna
  z nieprawidłowościami

   

  9)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

   

  17.05. - 08.06.2018 r.

  1. Prawidłowość realizowania zadań związanych z dokonywaniem zwrotów podatku VAT.

  Czynności podejmowane w celu weryfikacji prawidłowości działań podejmowanych wobec podatników korzystających z rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

  2. Dynamika wszczynania postępowań podatkowych od momentu zakończenia kontroli podatkowej do wszczęcia postępowania podatkowego oraz prawidłowość prowadzonych postępowań, w szczególności w odniesieniu do przypadków, gdy postępowanie dotyczy rozliczeń przedawniających się w roku wszczęcia postępowania.

  Sprawozdanie z kontroli z 29.06.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.16.2018

  Pozytywna
  z uchybieniami

   
  10)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

   

  14. - 30.05.2018 r.

  Prawidłowość i terminowość ewidencji księgowej oraz weryfikacji działań podejmowanych przez organ podatkowy w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat figurujących na kontach szczegółowych podatników.

  Sprawozdanie z kontroli z 09.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.15.2018

  Pozytywna
  z uchybieniami

   

  11)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  15.05. - 14.06.2019 r..

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 11.07.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.16.2019

  Pozytywna

  z uchybieniami

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.12.2015 Data publikacji: 15.12.2015 13:41 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 11:35
  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian