Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1) Wystąpienie pokontrolne - kontrola przeprowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 12.02-05.03.2018 r. (plik pdf 4 MB)

  2)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Zwykły

  12.02. - 08.03.2018

  Prawidłowość naliczania

  i wypłaty pracownikom egzekucji wynagrodzenia prowizyjnego.

  Wystąpienie pokontrolne z 20.04.2018 Nr 0201-IWW.0921.3.2018

  Pozytywna

   
  3)


  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  4.06-4.07.2018 r.

  Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli z 03.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.25.2018

  Negatywna

   
  5)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  17.05. - 11.06.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 24.06.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.28.2019

  Pozytywna

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.07.2016 Data publikacji: 18.07.2016 08:20 Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2019 09:25
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie Osoba publikująca: Joanna Świątek-Czwojdzińska Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki
  Rejestr zmian