«Powrót

Szybszy zwrot podatku z e-PITa

Szybszy zwrot podatku z e-PITa

Szybszy zwrot podatku z e-PITa

Szybszy zwrot podatku z e-PITa

Termin złożenia zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 dla rozliczenia za rok  2020 - od 15  lutego do 30 kwietnia 2021 r.
• Termin składania PIT-28 za 2020 rok - od 15 lutego do 1 marca 2021 r.

Wszystkie zeznania PIT za 2020 rok składasz od 15 lutego 2021 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2021 r.

Termin złożenia PIT-28 za 2020 r.  to 1 marca 2021 r. Wszystkie pozostałe zeznania PIT możesz składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2021 r.

Pamiętaj!
Od 15 lutego 2021 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnimy przygotowane dla ciebie zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.

PIT-28 i PIT-36 – nie będzie udostępniony w usłudze Twój e-PIT, jeżeli będzie składany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z systemu e-Deklaracje i rozliczyć się samodzielnie.