Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782 ze zm.) udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archwium BIP urzędu.

  1. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym (plik pdf. 758 KB)

  2. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych (plik pdf. 519 KB)

  3. Prawidłowość działań realizowanych przez Urząd Skarbowy w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych (plik pdf. 1698 KB)

  4. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w terminie 07. - 30.06.2017r. (plik 889 KB)

  5.

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  4.06 - 4.07.2018 r.

  Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli z 09.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.26.2018

  Pozytywna

  z nieprawidłowościami

   

  6.

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  17.05. -14.06.2019r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów

  Sprawozdanie z kontroli

  z 11.07.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.22.2019

  Negatywna

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.10.2015 Data publikacji: 07.10.2015 10:48 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 13:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian