Centrum obsługi

  Centrum obsługi

  Centrum obsługi

  1 września 2015 r. w wybranych urzędach skarbowych uruchomiono 50 centrów obsługi. W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.

  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  · przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą

  · udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych

  · zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego

  · informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji

   

  W województwie dolnośląskim centra obsługi funkcjonują:

  • przy Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki, ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław,
  • przy Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej, ul. Oławska 5a, 55-300 Środa Śląska,
  • przy Urzędzie Skarbowym w Oławie, ul. Lwowska 1, 55-200 Oława,
  • przy Urzędzie Skarbowym w Wołowie, ul. T. Kościuszki 17, 56-100 Wołów.
  Rejestr zmian