«Powrót

Zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

KOMUNIKAT

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH
ZGŁOSZENIA INTRASTAT

 

Zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 

Obrót towarowy z Wielką Brytanią (za wyjątkiem Irlandii Północnej) od 1 stycznia 2021 roku jest objęty formalnościami celnymi.

Zgodnie z Protokołem do Umowy o Wystąpieniu ws. Irlandii i Irlandii Północnej, Irlandia Północna wciąż jest traktowana jako część obszaru celnego Unii Europejskiej, w związku z czym obrót towarowy z tym krajem nadal powinien być deklarowany w zgłoszeniach INTRASTAT.

Obowiązującym kodem dla Irlandii Północnej jest XI.

Wszelkie informacje dla przedsiębiorców zobowiązanych do składania zgłoszeń INTRASTAT umieszczane na następujących stronach internetowych: