«Powrót

Wyrok w sprawie sygn. akt VII K 375/20 z 15 września 2020 r.

Wyrok w sprawie sygn. akt VII K 375/20 z 15 września 2020 r.

Wyrok w sprawie sygn. akt VII K 375/20 z 15 września 2020 r.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu celem wykonania pkt III orzeczenia podaje do publicznej wiadomości wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z 15 września 2020 r., sygn. akt VII K 375/20.

Dokument niedostępny cyfrowo. Oryginał dokumentu dostępny w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, Sekcja ds. Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń Karnych w VII Wydziale Karnym, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław

Pliki do pobrania