«Powrót

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń INTRASTAT

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń INTRASTAT

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń INTRASTAT

KOMUNIKAT

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH
ZGŁOSZENIA INTRASTAT

 

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń INTRASTAT

 

Termin na złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj, czerwiec, lipiec i sierpień został wydłużony do 20 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Wszelkie informacje dla przedsiębiorców zobowiązanych do składania zgłoszeń INTRASTAT umieszczane na następujących stronach internetowych: