«Powrót

Brexit - zmiany po zakończeniu okresu przejściowego, regulacje VAT po 1 stycznia 2021 r.

Brexit - zmiany po zakończeniu okresu przejściowego, regulacje VAT po 1 stycznia 2021 r.

Brexit - zmiany po zakończeniu okresu przejściowego, regulacje VAT po 1 stycznia 2021 r.

W związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandii Północnej od dnia 01.01.2021 r. , zakończy się okres przejściowy, co będzie skutkowało koniecznością dokonania formalności celnych wymaganych na mocy prawa Unii. W związku z powyższym:

  • firmy powinny zapoznać się z formalnościami i procedurami celnymi, gdyż Wlk. Brytania stanie się  krajem trzecim, takim jak np. Ukraina. Firmy powinny przygotować się na dłuższy czas formalności celnych i granicznych;
  • dotychczasowe numery EORI wydane w Wlk. Brytanii nie będą ważne i należy postarać się o EORI w Polsce/UE;
  • jeżeli firma uzyskała status AEO w Wlk. Brytanii, to nie będzie on ważny w Polsce/UE (b. rzadkie, lecz możliwe przypadki);
  • firmy będą musiały udowodnić status pochodzenia towarów, aby uzyskać traktowanie preferencyjne na mocy ewentualnej przyszłej umowy między UE a Wlk. Brytanią; w przypadku braku umowy między UE a Wlk. Brytanią nie będzie handlu na zasadach preferencyjnych.

Ponadto należy  śledzić na bieżąco informacje publikowane na stronie https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/ ; https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl  ; https://www.gov.uk/

Więcej inoformacji na temat gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego między UE a Zjednoczonym Królestwem - kliknij tutaj (link otwiera nowe okno) oraz w załączonym pliku pdf. "Przygotowanie na zmiany".

Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską (UE) w dniu 31 stycznia 2020 r. Obecnie jest (zgodnie z umową o wystąpieniu) wobec UE państwem trzecim. UE i Zjednoczone Królestwo uzgodniły jednak wspólnie okres przejściowy trwający do 31 grudnia 2020 r., w którym w Zjednoczonym Królestwie nadal obowiązują m.in. unijne regulacje VAT.

 

Po zakończeniu okresu przejściowego, na podstawie Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, który jest częścią umowy o wystąpieniu, Irlandia Północna będzie nadal podlegać prawodawstwu UE w dziedzinie VAT w odniesieniu do obrotu towarowego w celu uniknięcia twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Natomiast w odniesieniu do usług, Irlandia Północna wraz z pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa, nie będą częścią unijnego systemu VAT, co oznacza, że po zakończeniu okresu przejściowego świadczenie usług pomiędzy państwami członkowskimi UE a Zjednoczonym Królestwem, w tym Irlandią Północną, będzie traktowane jak świadczenie usług pomiędzy państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi.

W efekcie od 1 stycznia 2021 r. w Irlandii Północnej będzie występował mieszany system VAT, w ramach którego obrót towarowy (m.in. dostawy towarów, transakcje wewnątrzwspólnotowe i import towarów) będzie objęty zharmonizowanymi przepisami UE w dziedzinie VAT, natomiast świadczenie usług na tym samym terytorium nie będzie podlegało tym regulacjom.

Na portalu internetowym Ministerstwa Finansów opublikowane są wyjaśnienia dotyczące konsekwencji na gruncie VAT bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach Zjednoczone Królestwo–Unia Europejska.

W części Noty Komisji Europejskiej zamieszczono dokumenty:

• Nota KE dot. opodatkowania podatkiem VAT towarów w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE –zał.1

• Nota KE dot. opodatkowania podatkiem VAT usług w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE – zał. 2 Dotyczą one zasad opodatkowania VAT dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwem w związku z upływem okresu przejściowego

Pliki do pobrania