«Powrót

Trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej - mamy 60 wolnych etatów

Trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej - mamy 60 wolnych etatów

Trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej - mamy 60 wolnych etatów

Grafika: dołącz do Służby Celno-Skarbowej

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza kandydatów zainteresowanych wstąpieniem w szeregi funkcjonariuszy  Służby Celno-Skarbowej.

Służba Celno-Skarbowa realizuje zadania związane z wykrywaniem
i zwalczaniem nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa. Wykonywane zadania polegają między innymi na zapewnianiu ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu oraz wywozu towarów.

ulotka przedstawiająca pracę funkcjonariusza m.in. patrol na autostradzie, kontrola na lotnisku, działania operacyjne

Służba funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej to nie tylko praca biurowo-administracyjna, ale również działania w terenie. Funkcjonariusz wykonuje kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz poboru należności celnych i akcyzowych. Odprawia podróżnych i towary, kontroluje ruch i transport drogowy. Dba by nielegalne i niebezpieczne towary nie trafiły do Polski i innych krajów UE. Ponadto funkcjonariusze zajmują się rozpracowaniem grup przestępczych, wykrywaniem kontrabandy czy  kontrolą gier i zakładów wzajemnych.

Na ulotce w formie rysunków graficzny przedstawione profity i dodatki z tytułu pracy w służbie celno-skarbowej

Nieocenionymi towarzyszami w Służbie są psy wyszkolone w wykrywaniu nielegalnych towarów. Wyszkolone psy to partnerzy pełniący służbę wraz ze swoimi opiekunami.

Służba Celno – Skarbowa dysponuje nowoczesnymi urządzeniami pomagającymi w codziennych obowiązkach, np. roentgeny czy laboratoria chemiczne.

mobilne laboratorium, w środku funkcjonariusz badający próbki cieczy ropopochodnej

Obecnie dolnośląska KAS poszukuje kandydatów na 60 wolnych etatów w Służbie Celno – Skarbowej. Każdego, kto chciałby przyłączyć się do wykonywania zadań  realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową i spełnia wskazane w ogłoszeniu wymagania, zachęcamy do spróbowania swoich sił.

funkcjonariusz operacyjny kontroluje garaż z nielegalnymii wyrobami akcyzowymi

Podejmując Służbę funkcjonariusz może liczyć na wiele benefitów. Poza uposażeniem zasadniczym i dodatkiem za stopień służbowy otrzymuje dodatek za wieloletnią służbę w wysokości od 2% do 25 % uposażenia zasadniczego, nagrodę roczną, tzw. „trzynastkę", nagrody jubileuszowe oraz dodatkowo pakiet szkoleń przygotowujący do pełnienia Służby Celno-Skarbowej.

Ponadto zapewnione jest dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby, dodatek za służbę w godzinach nocnych.

funkcjonariusze przeprowadzają kontrolę TIR-a na drodze

W obecnie rozpoczętym postępowaniu kwalifikacyjnym do Służby Celno – Skarbowej aplikacje można składać od 14 września  do 15 października 2021 r. Więcej informacji na temat rekrutacji zawartych jest na stronie www.dolnoslaskie.kas.gov.pl (zakładka ogłoszenia / nabór).

Zapraszamy do składania ofert.

funkcjonariusze operacyjni w akcji przed biurowcem