«Powrót

KAS zatrzymała nielegalny transport 78 ton substancji ropopochodnej

KAS zatrzymała nielegalny transport 78 ton substancji ropopochodnej

KAS zatrzymała nielegalny transport 78 ton substancji ropopochodnej

Zbiorniki z substancją ropopochodną zatrzymane przez KAS ( źródło: DUCS)
Zbiorniki z substancją ropopochodną zatrzymane przez KAS ( źródło: DUCS)
Zbiorniki z substancją ropopochodną zatrzymane przez KAS ( źródło: DUCS)
  • Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 3 transporty, które nie były zgłoszone w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT).
  • Do wykrycia ropopochodnych zbiorników wykorzystano urządzenia RTG.
  • Od stycznia 2020 r. na Dolnym Śląsku ujawniono już ponad 210 ton substancji ropopochodnej.

Dolnośląscy funkcjonariusze zatrzymali na autostradzie A4 oraz drodze krajowej A5 z Wrocławia do Poznania, 3 transporty z substancją ropopochodną. Przewóz nie był zgłoszony w SENT. Łącznie zabezpieczono 78 ton substancji ropopochodnej.

Kierowcy zostali ukarani grzywną wysokości 7500 zł, a przewoźnikowi grożą kary administracyjne.

KAS przypomina, że ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), nakłada obowiązek zgłaszania przewozu na terytorium RP niektórych towarów, do których zalicza m.in. wyroby ropopochodne, tytoń, alkohol i produkty lecznicze, a także monitorowania przewozu przy użyciu technologii GPS. Za brak zgłoszenia, nieprawidłowości w zgłoszeniu i brak włączonego urządzenia do geolokalizacji grożą wysokie kary pieniężne.