«Powrót

Informacje dla podatników korzystających z procedury VAT-Refund

Informacje dla podatników korzystających z procedury VAT-Refund

Informacje dla podatników korzystających z procedury VAT-Refund

Brexit VAT-REFUND ( źródło: IAS)

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (BREXIT) oraz zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego (31 grudnia 2020 r.) informujemy że:

Zgodnie z art. 51 ust. 3 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królewstwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podatnik musi – w celu złożenia elektronicznego wniosku o zwrot podatku VAT, który został zapłacony odpowiednio w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego (przed 31 grudnia 2020r.) – nadal korzystać z portalu elektronicznego utworzonego przez państwo jego siedziby, zgodnie z art. 7 dyrektywy 2008/9/WE.

 

Zgodnie z treścią w/w Umowy o wystąpieniu:

  • wniosek o zwrot podatku VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii należy złożyć najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.
  • rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku VAT wpływających do Zjednoczonego Królestwa, składanych przez podatników mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej powinno nastąpić w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Aktualne informacje dotyczące BREXIT  w zakresie podatku VAT, znajdują się na stronach:

 - www.brexit.gov.pl

- www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/informacja-dla-przedsiebiorcow-podstawowe-konsekwencje-na-gruncie-vat-bezumownego-wyjscia-zjednoczonego-krolestwa-z-unii-europejskiej .

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zwrotu podatku VAT z pozostałych państw członkowskich nadal obowiązuje termin 30 września 2021 r. do złożenia wniosku o zwrot podatku.