«Powrót

Kontrole zewnętrzne od 01.03.2017 r.

Kontrole zewnętrzne od 01.03.2017 r.

Kontrole zewnętrzne od 01.03.2017 r.

1. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura we Wrocławiu.
Zakres kontroli obejmował:
- analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych,
- wykonanie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym
efekty uzyskane w wyniku realizacji wydatków,
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za 2016 r. oraz
sprawozdań za IV kwartał 2016 r.
Wystąpienie pokontrolne - plik pdf. 1 MB

2. Kontrola przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Kontroli Przedsięwzięć.
Informacja pokontrolna - plik pdf. 1MB

3. Państwowa Inspekcja Pracy w terminie 24, 29, 30.11.; 6.12.2017 r. przeprowadziła kontrolę w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, jak również nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4. Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW - Termomodernizacja budynków Urzędów Skarboweych na terenie województwa dolnośląskiego.

Informacja pokontrolna (plik pdf. 1,14 MB)

5. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecienie - temat kontroli: Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej

Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 28 MB)

6. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu - temat kontroli: Wykorzystanie Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych
Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 11,7 MB)

7. Kontrola przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 03.09.2018 r. - 07.09.2018 r.

Informacja pokontrolna (plik pdf 680 KB)
8. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli - Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych.

Informacja pokontrolna (plik pdf 7533 KB)

9. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli - Skuteczność i efektywność administracji skarbowej w poborze podatków

Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 7 MB)

10. Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów - Wdrożenie i stosowanie rozwiązań oraz procedur przeciwdziałaljących korupcji

Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 3,65 MB)

11. Kontrola przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 20. - 27.03.2020 r. (plik pdf 7,47 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.04.2017 Data publikacji: 25.04.2017 15:24 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 10:52
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
Rejestr zmian