Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Z dniem 1 marca 2017 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wyznaczony został, jako właściwy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z:
  1)      decyzji wydanych w zakresie:
  -        należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
  -        podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
  -        podatku od towarów i usług z tytułu  wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
  -        podatku akcyzowego,
  -        podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  -        podatku od gier oraz dopłat,
  -        opłaty paliwowej,
  2)      decyzji w zakresie kary pieniężnej, wydanych przez naczelnika urzędu celno−skarbowego
  3)      postanowienia wydanego w zakresie kosztów postępowania lub kary porządkowej, w postępowaniu prowadzonym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  4)      mandatu karnego wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego,
  5)      przyjętego przez naczelnika urzędu celno−skarbowego zgłoszenia celnego, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo rozliczenia zamknięcia,
  6)      przyjętych przez naczelnika urzędu skarbowego:
  -        deklaracji w zakresie podatku akcyzowego,
  -        deklaracji w zakresie podatku od gier,
  -        deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  -        informacji o opłacie paliwowej,
  -        informacji o dopłatach,
  7)      decyzji nakładającej karę pieniężną za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub niedokonanie korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT, wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, realizując zadania wierzyciela, w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku, jest zobowiązany podejmować, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, działania zmierzające do zapłaty należności, tj.: działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanego obowiązku, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

   

  Powyżej wskazane zadania realizowane są w Centrum Organu Wierzyciela Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie:
  1)      w budynku przy ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin:

  -        Pierwszy Dział Centrum Organu Wierzyciela,
  -        Drugi Dział Centrum Organu Wierzyciela,
  -        Piąty Dział Centrum Organu Wierzyciela,

  2)      w budynku przy ul. Żołnierskiej 45, 71-210 Szczecin:

  -        Trzeci Dział Centrum Organu Wierzyciela,
  -        Czwarty Dział Centrum Organu Wierzyciela.

   

  Pierwszy Dział Organu Wierzyciela:

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (województwo lubelskie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

   

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  -        dla województwa lubelskiego: 91 480 55 61, 91 480 55 90, 91 480 55 62, 91 480 55 57, 91 480 57 54, 91 480 55 31, 91 480 55 33, 91 480 55 78,
  -        dla województwa wielkopolskiego: 91 480 55 62, 91 480 55 67, 91 480 55 57, 91 480 57 54, 91 480 55 31, 91 480 55 78.
  Adres e-mail:us3217sww1@zp.mofnet.gov.pl
  Adres pocztowy:ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.
   

  Drugi Dział Organu Wierzyciela:

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu (województwo opolskie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (województwo podkarpackie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (województwo podlaskie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (województwo zachodniopomorskie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (województwo mazowieckie).


  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  -        dla województwa opolskiego: 91 480 55 77,
  -        dla województwa podkarpackiego: 91 480 55 79,
  -        dla województwa podlaskiego: 91 480 57 23, 91 480 55 15, 91 480 56 55,
  -        dla województwa zachodniopomorskiego: 91 480 55 60,
  -        dla województwa mazowieckiego: 91 480 55 15, 91 480 57 21, 91 480 57 22, 91 480 55 76, 91 480 55 58.
  Adres e-mail:us3217sww2@zp.mofnet.gov.pl
  Adres pocztowy:ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

  Trzeci Dział Organu Wierzyciela:

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (województwo pomorskie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (województwo łódzkie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie),
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (województwo lubuskie).


  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:
  -        dla województwa pomorskiego: 91 440 66 80, 91 440 60 00,
  -        dla województwa łódzkiego: 91 440 65 09, 91 440 65 08, 91 440 66 86,
  -        dla województwa warmińsko-mazurskiego: 91 440 65 10, 91 440 66 03, 91 440 65 61, 91 440 66 50, 91 440 66 98, 91 440 66 90,
  -        dla województwa kujawsko-pomorskiego: 91 440 66 19, 91 440 65 61,
  -        dla województwa lubuskiego: 91 440 65 07, 91 440 66 84, 91 440 66 98, 91 440 66 90.

  Adres e-mail: us3217sww3@zp.mofnet.gov.pl
  Adres pocztowy:ul. Żołnierska 45, 71-210 Szczecin


  Czwarty Dział Organu Wierzyciela:

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (województwo śląskie)
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (województwo świętokrzyskie)
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (województwo dolnośląskie)
  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (województwo małopolskie)

   

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  -        dla województwa śląskiego: 91 440 65 18, 91 440 65 53, 91 440 66 06, 91 440 66 62,
  -        dla województwa świętokrzyskiego: 91 440 65 52, 91 440 66 02,
  -        dla województwa dolnośląskiego: 91 440 65 17, 91 440 65 18, 91 440 65 52, 91 440 66 20,
  -        dla województwa małopolskiego: 91 440 66 06, 91 440 66 18, 91 440 66 36.
  Adres e-mail: us3217sww4@zp.mofnet.gov.pl
  Adres pocztowy:ul. Żołnierska 45, 71-210 Szczecin

  Piąty Dział Organu Wierzyciela:
  -        realizuje zadania w zakresie wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dla obszaru całego kraju.
  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
  Kontakt telefoniczny: 91 480 55 46, 91 480 57 19, 91 480 58 43, 91 480 58 45,  91 480 58 47, 91 480 58 46, 91 480 56 59, 91 480 55 98
  Adres e-mail:us3217sww5@zp.mofnet.gov.pl
  Adres pocztowy:ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

  Podstawa prawna:

  -        ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późn. zm.),
  -        ustawa z 16 listopada 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm),
  -        rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. poz. 419),
  -        rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. poz. 448).

   

  Rejestr zmian