Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą, przy załatwianiu spraw w Urzędzie, wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:
  • korzystanie z poczty elektronicznej ePUAP lub e-mail:
  • przesyłanie faksów na numer +48 (71) 355-33-06 lub +48 (71) 358-39-54
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.


  Niezależnie od powyższego, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządy wzroku i słuchu pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej bezpośrednio do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2017 15:05
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian