Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824) , osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług Urzędu Skarbowego w Głogowie powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Urzędu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd Skarbowy w Głogowie ma udzielić pomocy. Zgłoszenie terminu wizyty winno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

      poczty elektronicznej - us.glogow@mf.gov.pl
      telefonu - 76 72 72 400
      faxu - 76 72 72 401

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Skarbowym w Głogowie z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  Urząd Skarbowy w Głogowie zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM będącego pracownikiem tut. Urzędu oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 11:49
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie Osoba publikująca: Małgorzata Szmigiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian